Het structureren en optimaliseren van vastgoedbeleggingen (portefeuilles in privaat alsook publiek bezit en fondsen) en exitscenario’s, dat is het specialisme van Axcellent. Een specialisme dat gedragen wordt door de gedegen kennis en lange ervaring van de partners waar het gaat om het herstructureren en exploiteren van vastgoedbeleggingen. Uiteraard wordt hierbij altijd een afgewogen keuze gemaakt tussen risico en rendement.

Wat Axcellent bijzonder maakt in de wereld van vastgoedbeleggingen is het feit dat genoemde kennis en ervaring niet alleen worden aangewend voor vastgoedbeleggingsfondsen en vastgoedontwikkelingen in eigen beheer.

Ook u, ongeacht of u particulier dan wel een representant bent van een bedrijf of een instelling, kunt voor het optimaliseren van uw vastgoedportefeuille profiteren van de knowhow en expertise van Axcellent.

Omdat bij Axcellent de partners zelf actief betrokken zijn bij de dienstverlening aan klanten zit u altijd direct aan tafel met de juiste kennis en kunde.

news heading

Stadsdeel Amsterdam Zuidoost krijgt in recordtijd 700 nieuwe studentenwoningen

Met de bouw van 700 hoogwaardige studentenwoningen voor bepaalde tijd (vijftien jaar) dragen vier partijen stevig bij aan de ambitie van de Gemeente Amsterdam om in de hele stad 9.000 studentenwoningen te realiseren. De eerste woningen worden opgeleverd in september 2012. Voor de bouw van deze 700 studentenwoningen zijn vastgoedbeleggingsgroep Axcellent, bouwbedrijf Plegt-Vos, de DUWO Rochdale Combinatie en Stadsdeel Zuidoost een samenwerkingsverband aangegaan. Door de
gezamenlijke investering en een effectieve bouwformule kan snel en kwalitatief goed ingespeeld worden op de grote vraag naar studentenhuisvesting in de hoofdstad.

Lees meer...

feed title

Actuele rentestanden geldmarkt klik hier Actuele rentestanden kapitaalmarkt klik hier